HUMAN STRATEGY

Axons Consult rådgiver jer, så vi får fastlagt en strategi med fokus på jeres sociale kapital, som bidrag til at øge bundlinien.

Vi klæder ledere og medarbejdere på til at forstå sig selv og de indbyrdes relationer. Vi har fokus på ressourcer og giver den enkelte mere selvtillid. Kommunikation og anerkendelse er fundamentet for god trivsel og øget bundlinie.

Når mennesker virker, skaber de inddirekte resultater! Axons Consult arbejder både individuelt, i teams og med hele virksomheden.

Vi nedbringer stress-niveauet og løser ledelsesmæssige udfordringer, når vi sammen med dig arbejder målrettet med:

✔ Strategisk og taktisk procesoptimering, der giver overskud i en smidig og konkurrencedygtig virksomhed.

✔ Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med fokus på at
fremme dit og jeres lederskab, skabe et fælles sprog og én fælles kultur.

✔ Stresshåndtering ved 1:1 coaching-, supervisions- eller sparringssamtaler.

Kontakt Axons Consult på tlf. 22 48 92 29

Vi udvikler ledere og medarbejdere

Undersøgelser viser at højt motiverede medarbejdere er mellem 52% og 127% mere effektive end medarbejdere, der blot er gennemsnitligt motiverede.

Vi har brug for oplevelsen af at udrette noget, ACHIEVEMENT. Det vil sige en forståelse for, hvilken vigtige betydning ens eget bidrag har for virksomhedens samlede vækst.

Vi må aldrig glemme, at det er mennesker vi arbejder med. Uden den sociale kapital, de menneskelige ressourcer, eksisterer virksomheden nemlig ikke.Tænk hvis du kunne øge effektiviteten med 127%!

Hvorfor Axons?

Fordi et fokus på at få mennesker til at virke
kan aflæses på din bundlinie!

Vi sætter fokus på dialogen mellem medarbejdere
– og mellem medarbejdere og ledelse.

Resultatet er et højere informationsniveau,
nærhed, teamspirit og motiverede medarbejdere,
der yder deres bedste  
– og bidrager positivt til din omsætning.

Hvad betyder Axons!

Et axon er en del af de hjerneceller, som vi mennesker har milliarder af. De udgør tilsammen vores hjerne. Den er i princippet et kæmpe netværk af computere, der gør os i stand til at tænke, tale, føle osv.
Når vi rammes på den mentale sundhed, skyldes det uorden i netværket og computeren. Resultatet er bl.a. stress og depression.

Axons Consut genopretter netværket, genstarter computeren og styrker den mentale sundhed.
Klar til et løft? Kontakt Axons Consult på 22 48 92 29 – vi har løftet hundredevis af ledere, medarbejdere og bundlinier!

Mental sundhed!

 

Hvad er mental sundhed?
Axons Consult v/Jeannette Strand | CVR: 31141885  | Tlf.: 2248 9229 | js@axons.dk