Axons Consult

Human strategy

“Menneskets største nytteværdi er at arbejde.
Derfor skal vi ha´ det godt, når vi er på arbejde!”

FØR MUS (Medarbejder Udviklings Samtale)

Formålet med før MUS-LUS-TUS er via ekstern erhvervscoach at sikre leder/medarbejder/team god sparring omkring udvikling og kompetenceafklaring i relation til virksomhedens mål og derigennem øge virksomhedens bundlinje.
 
Den gode og vellykkede samtale mellem medarbejder og leder starter måske et helt andet sted? For eksempel i et forløb, hvor Axons Consult fungerer som en ekstern samtalepartner, der forbereder begge parter optimalt til LUS-/MUS-samtalen.

Axons Consut har skabt flotte resultater hos virksomheder, hvor mere målrettede og velforberedte LUS-/MUS-samtaler har betydet bedre trivsel, mere mental sundhed, færre sygedage og større effektivitet.

Høj etisk standard – og luft for tankemylderet
Samtaler med Axons som ekstern samtalepartner er baseret på en høj etisk standard og stor seriøsitet – og på samtaleerfaring, der skaber tillid og giver en personlig dialog. Samtalepartnere føler sig taget godt om og fornemmer projektets mål.

Opvarmning til LUS-/MUS-samtaler
Forberedelse til MUS/LUS med Axons Consult er tænkt som en sparring i forhold til at tegne et nuanceret billede af hver ansat i virksomheden inden samtalen. Det er altid en udfordring, fordi der er så meget på spil, når leder og medarbejder sidder overfor hinanden. Men det er også en mulighed for at afstemme forventninger samt aftale mål og præcisere opgaver.

Axons Consults opvarmning til LUS/MUS giver mere skarpe og målrettede samtaler, hvor formålet står mere klart. Det er bl.a.
• at finde frem til, hvordan virksomhedens vision, mission og værdier spiller en rolle for den ansatte
• at sikre en sparring omkring udvikling og kompetenceafklaring, der er så objektiv som mulig
• at afstemme med den ansatte, om der er der særlige områder, der kræver særlig opmærksomhed for at styrke trivsel og mental sundhed

 
Forberedende MUS-LUS-TUS afholdes af ekstern erhvervscoach.
Formålet med før MUS-LUS-TUS
At sikre leder/medarbejder/team god sparring omkring udvikling og kompetenceafklaring i relation til virksomhedens mål.
 
Proces for forløb
Inden forberedende MUS-LUS-TUS gennemgår erhvervscoachen i dialog med arbejdsgiver de enkelte ledere, medarbejdere og teams. Der afstemmes med leder/medarbejder om der er særlige emner, som kræver speciel opmærksomhed f.eks. omkring, trivsel, lederskab, livsfaser, samarbejde m.m.

Der afstemmes med arbejdsgivers forventninger ift. den enkelte, således at der bliver skabt en fælles forståelse for virksomhedens mål og vision og den enkeltes udviklingsmuligheder uanset hvor i virksomheden, man hører til.

Samtalen tager udgangspunkt i nuværende arbejdsliv samt ønsker for fremtiden.
Axons Consult og etik

Vi er naturligvis ertificerede erhvervscoaches og følger ICF og EMCC´s etiske retningslinier.

Temaer ved Før MUS

➤ Kommunikation
➤ Samarbejde
➤ Kundeservice
➤ kompetenceudvikling
➤ Trivsel
➤ Arbejdsresultater
➤ Fremtidsperspektiver

Temaer for Før LUS

➤ Beslutningstagning
➤ Resultatorientering
➤ Kommunikation
➤ Risikovillighed
➤ Teamudvikling
➤ Forandringsledelse
➤ Strategi
➤ Kommunikation

Forslag til temaer for Før TUS

➤ At skabe en fælles forståelse for hinanden
➤ Fokus på forskelligheder
➤ Hvem har hvilke ressourcer
➤ Skabelse af synergi
➤ Støtte i dagligdagen
➤ Kommunikation

Udbytte

Efter endt forløb sender coachen et dialogværktøj til arbejdsgiver, som er godkendt af den enkelte eller teamet.

Tid til opvarmning og mere målrettede og udviklende samtaler gennem sparring fra erhvervscoaches fra Axons Consult? Kontakt Axons Consult på mobil 22 48 92 29 eller skriv til info@axons.dk, og få den første snak, hvis du ønsker at bruge MUS som strategisk værktøj til udvikling af virksomheden. 

Ønsker du at bruge MUS som strategisk værktøj til udvikling af din virksomheden?

Close Menu