Axons Consult

Human strategy

“Menneskets største nytteværdi er at arbejde.
Derfor skal vi ha´ det godt, når vi er på arbejde!”

Organisations- og ledelsessparring

Du har som leder en afgørende position omkring dit formelle lederskab. Hvis du skal vækste virksomhedens bundline ved hjælp af dine medarbejdere, har du et ansvar for at få menneskerne til at virke, når du og dine medarbejdere virker, så vil I implicit skabe resultater. Du sætter dagsordenen med klare holdninger – og som rollemodel i en kultur, der dyrker og styrker de menneskelige ressourcer på alle niveauer i organisationen. 

Søger du inspiration og sparring til at sætte din dagsorden for en positiv og stærk kultur?
Kontakt Axons Consult på mobil 22 48 92 29

Vi spotter styrker – og forhindringer
Sammen spotter vi de faktorer, der henholdsvis styrker og forhindrer resultaterne i din organisation. Og sammen lægger vi en strategi, der øger kompetencer, engagement og trivsel hos medarbejdere og ledere – med afsæt i virksomhedens visioner, målsætninger, indsatsområder og ressourcer.
Strategien giver os pejlemærker, når vi skal sikre kvalitet i vores arbejde med at øge trivslen for alle parter – med en erhvervscoaching og ledelsessparring, der løfter den enkelte og hele din organisation.

Axons Consult definerer en proces, der i alle faser er tilpasset netop jeres behov: Hvilke ressourcer har I ? Hvor har I brug for ekstern hjælp og sparring? Hvilke faktorer kan I gøre noget ved? 

Ledelsessparring på dit lederskab
Hvad foretrækker du at være – hundefører end førerhund?

Du har som leder en afgørende position, når du sætter dagsordenen med klare holdninger og agerer rollemodel i en kultur, der har fokus på både personale og bundlinie. 

Vi er din eller dit ledelsesteams eksterne sparringspartner, der hjælper med at stille skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer du/I har. Det kan være;
• Svært ved at nå alle opgaver.

• Svært at få sammensat teams, så der er den rette synergi imellem de enkelte teammedlemmer.
• Relationerne mellem ledelse og medarbejdere ikke er gode nok.

• Der ønskes en bedre generel kommunikation

• Svært ved at sige nej på en anerkendende måde 

Hvordan
Sammen lægger vi en strategi, der fremmer dit/jeres lederskab ved at øge kompetencer, engagement og velvære med afsæt i virksomhedens visioner og målsætninger.

Vi arbejder ud fra en coachende tilgang med kompetenceudvikling og procesfacilitering.

Vi anvender DISC Estimate, People Tools eller Garuda som personprofil analyseværktøj og giver tilbagemelding og sparring på individ- og teamniveau.

Kontakt mig nu på 22 48 92 29 eller info@axons.dk, og få en uforpligtende samtale eller møde.

Ledelsessparring Odense, en plan
Ledelsessparring Odense, firkantet boks

Vil du stå endnu stærkere i dit lederskab?

Close Menu