Axons Consult

Human strategy

“Menneskets største nytteværdi er at arbejde.
Derfor skal vi ha´ det godt, når vi er på arbejde!”

Videnbank

Forskning omrking mennesker, der skaber vækst i virksomheder
Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017
Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017
Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017
For første gang er den internationale, forskningsbaserede viden om sygefravær, tilbagevenden til arbejdet og mentalt helbred samlet i en hvidbog på dansk.
Hvidbogen er skrevet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, NFA i samarbejde med en dansk ekspertgruppe.
Mentale helbredsproblemer årsag til sygefravær mv.
Mentale helbredsproblemer som depression, angst og funktionelle lidelser udgør
i dag en betydelig del af det samlede sygefravær og en stigende andel af førtidspensionerne.

Mentale helbredsproblemer koster årligt 55 milliarder kroner 
De samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer udgør i alt
55 milliarder kroner årligt. Heraf går ca. 90 procent af omkostningerne til syge-
fravær, førtidig tilbagetrækning og nedsat arbejdsevne, mens ca. 10 procent går til behandling. Det konkluderer forskerne bag ‘Hvidbog om mentalt helbred,
sygefravær og tilbagevenden til arbejde’, som Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø offentliggjorde den 12. april 2010.
Close Menu